Dnes je 10.12.2018 a svátek má Julie Mapa webu | Administrace

Novinky na škole

» Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ve středu 13. ledna 2010 se koná na naší škole Den otevřených dveří. V době od 10.00 h do 17.00 h jsme připraveni přivítat zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost a poskytnout informace o naší škole. Prohlédnout si můžete nejen prostory školy, ale i ukázky prací našich žáků. Těšíme se na Vás!

Ing. Ivana ProškováVloženo 08.01.2010

» Setkání s Vojtěchem Hönigem ze společnosti Člověk v tísni

Setkání s Vojtěchem Hönigem ze společnosti Člověk v tísni

Ve středu 6. ledna představil knihovnickým studentům fungování humanitární společnosti Vojtěch Hönig. Ve třech blocích se studenti seznámili nejen se samotnou organizací, ale také se způsoby financování neziskových aktivit, nezbytností propagace i využíváním médií. Mohli tak aktivně hledat paralely s jejich knihovnickými aktivitami, které se také neobejdou bez nadšení a promyšlené komunikace s veřejností.   

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 07.01.2010 | ... číst celý článek

» Knihovnické tašky!

Knihovnické tašky!

Návrhem textilních tašek hravě a s vtipem propagujících čtenářství se na podzim zabývali studenti druhého ročníku knihovnictví. V rámci realizace projektu „Studenti knihovnictví knihovnám“ je totiž čekala další výzva – vytvořit slogan, který bude bavit i čtenáře náctilaté. Z mnoha povedených sloganů si nakonec studenti odhlasovali text Lídy Kodadové. Pro rok 2010 tak mají knihovničtí studenti nápaditý dárek pro účastníky akcí na podporu čtenářství, které pořádají.

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 06.01.2010 | ... číst celý článek

» Vánoce se blíží

Vánoce se blíží
Třída HT2 si pro Vás připravila štědrovečerní a silvestrovskou tabuli, a tím se pokusila nastolit atmosféru blížících se vánoc. Chceme Vám popřát klidné prožití svátků vánočních, hodně úspěchů a zdraví v novém roce.

Vloženo 21.12.2009

» Beseda o hororech a strašidelných příbězích

Beseda o hororech a strašidelných příbězích

I v letošním školním roce pokračujeme v milé spolupráci se ZŠ Husova. Tentokrát jsme pozvali žáky šestých tříd, pro které studenti knihovnictví ze třetího ročníku připravili pestré pásmo prezentací, čtení a filmových ukázek. Podrobnosti si můžete přečíst na projektových stránkách, v reportáži publikované v Táborském deníku nebo v článku studentky Martiny Valové, který otiskl týdeník Táborsko.

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 01.12.2009 | ... číst celý článek

» Seminář o publicitě pro koordinátory projektů Comenius

Seminář o publicitě pro koordinátory projektů Comenius

Od středy 11. 11. do čtvrtka 12. 11. hostila naše škola seminář organizovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávání. Byl určený učitelům z celé České republiky, kteří v letošním roce realizují projekty se zahraničními školami v rámci programu Comenius. Hlavním tématem, o kterém si učitelé přijeli vyměnit své zkušenosti, byla publicita projektů. Těší nás, že jsme ve spolupráci s knihovnickými studenty mohli účastníky seznámit se způsoby, kterými představujeme veřejnosti naše projekty – na akcích, na webových i novinových stránkách.

Děkujeme všem, kdo s organizací semináře pomáhali, a přispěli tak k tvůrčí a přátelské atmosféře celé akce. Díky nim odjížděli účastníci i pracovníci Národní agentury z Tábora s dobrým pocitem, že zajištění publicity nemusí být nepříjemnou povinností, ale zábavnou činností.

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 12.11.2009

» Den, kdy svítí Světlušky

Den, kdy svítí Světlušky

Letos se žáci naší školy opět zapojili do sbírkového dne na pomoc nevidomým – Dne, kdy svítí Světlušky, který pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Poděkování patří žákům třídy OP3, kteří se pod vedení Ing. Knotkové této akce zúčastnili. Celkem na podporu zrakově postižených vybrali 20 695 Kč.

 

Ing. Ivana ProškováVloženo 02.11.2009

» Rauty pro veřejnost

Rauty pro veřejnost

Žáci hotelové školy úspěšně pokračují v pořádání rautů při významných událostech. 8.10. to byl raut pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb v hotelu Palcát a 23.10. je čeká raut v Památníku E. Beneše při příležitosti vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže o cenu E. Beneše. Zájem ze strany veřejnosti o tyto akce svědčí o tom, že naší žáci odvádí dobrou práci a dělají naší škole dobré jméno.

 Ing. Ivana ProškováVloženo 13.10.2009

» Přednáška o britských knihovnách

Přednáška o britských knihovnách

Na středeční dopoledne 7. října připravili účastníci červnové exkurze po britských knihovnách přednášku pro ostatní studenty knihovnictví. Ve školním kinosále se tak měli možnost alespoň prostřednictvím vyprávění a fotografií přenést do knihoven a muzeí, které jejich starší spolužáci navštívili. Překvapením bylo zařazení krátkých videí, takže si všichni mohli vyzkoušet, jak by rozuměli třeba výkladu charismatické Rachel Van Riel v Opening the Book.  

Podrobnosti naleznete v knihovnické sekci, studentskou reportáž na projektových stránkách.

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 10.10.2009 | ... číst celý článek

» Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ve středu 14. října 2009 se koná na naší škole Den otevřených dveří. V době od 10.00 h do 17.00 h jsme připraveni přivítat zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost a poskytnout informace o naší škole. Prohlédnout si můžete nejen prostory školy, ale i ukázky prací našich žáků. Těšíme se na Vás!

Ing. Ivana ProškováVloženo 06.10.2009

» Památník Terezín

Památník Terezín

Ve dnech 29. až 30. září 2009 proběhl tradiční vzdělávací seminář, který se koná ve spolupráci s Památníkem Terezín a Terezínskou iniciativou. Studenti a studentky druhého a třetího ročníku oboru Veřejnoprávní činnost se po dva dny seznamovali se životem v terezínském ghettu.Vloženo 01.10.2009 | ... číst celý článek

» Kniha mého srdce v Táboře

Kniha mého srdce v Táboře

Potkali jste během středečního odpoledne v ulicích Tábora usměvavé studenty propagující Egypťana Sinuheta nebo Saturnina? Tak to byl jeden z dvanácti studentů druhého ročníku knihovnictví, kteří se pod vedením PhDr. Daniely Novotné zapojili do netradičního happeningu Městské knihovny Tábor. V ulicích města upozorňovali hravými transparenty, že právě tento den se uzavírá celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů Kniha mého srdce.
Více fotografií najdete v knihovnické sekci.

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 30.09.2009

» Knihovníci zavítali do knihovny Husitského muzea

Knihovníci zavítali do knihovny Husitského muzea

Do knihovny s bezpečnostní přilbou?  Sami studenti třídy KS3 nečekali, jak dobrodružně může jejich exkurze do knihovny Husitského muzea v Táboře v pátek 18. září skončit. A přitom to začalo docela normálně...
Více v knihovnické sekci.

PhDr. Daniela NovotnáVloženo 25.09.2009

» Středoškolský atletický pohár

Středoškolský atletický pohár

Středoškolský atletický pohár

Ve středu 23. 9. 2009 proběhl 28. ročník Corny středoškolského atletického poháru, který se koná v rámci Asociace školních sportovních klubů. V letošním roce  se naše škola umístila celkově na 4. místě. Všem zúčastněným atletům blahopřejeme a  děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Ing. Ivana ProškováVloženo 24.09.2009

» Táborská setkání 2009

Táborská setkání 2009

Ve dnech 11. – 13. 9. 2009 se konal v Táboře 18. ročník Táborských setkání. Jako každoročně se zúčastnili žáci naší školy, kteří spolu se svými vyučujícími připravili celkem 3 rauty – pro sponzory, pro Městský úřad Tábor a zúčastněná partnerská města k 25. výročí spolupráce Tábora s partnerským městem Kostnice. Náročný víkend má za sebou i školní restaurace Beseda, která se nachází v centru dění, a tak se mohla pochlubit rekordní návštěvností.

Ing. Ivana ProškováVloženo 16.09.2009

» Škola hrou v táborské knihovně

Škola hrou v táborské knihovně

Na Veselém odpoledni plném her v táborské knihovně jste mohli ve středu 9. září potkat čtveřici studentek druhého ročníku knihovnictví - Venuši Makrlíkovou, Karolínu Moravcovou, Martinu Petráškovou a Janu Petrů společně s Vendulou Šimotovou z prvního ročníku. Téma bylo Škola hrou, a tak se všechny usmívaly. Spokojeni byli i malí čtenáři, kteří tou dobou zavítali do dětského oddělení a mohli si třeba zašifrovat své jméno egyptskými hieroglyfy. Doufáme, že pravidelné první středy v měsíci, které naši studenti pomáhají organizovat, budou pro čtenáře táborské knihovny i v letošním roce vítaným zpestřením. Další informace najdete zde, studentský článek o akci najdete na projektovém webu zde.

PhDr. Daniela Novotná a Mgr. Klára SmolíkováVloženo 11.09.2009 | ... číst celý článek

» Slavnostní imatrikulace posluchačů bakalářského studia

Slavnostní imatrikulace posluchačů bakalářského studia
Dne 18. září 2009 se uskuteční v gotickém sále Husitského muzea v Táboře za účasti představitelů Slezské univerzity, veřejného, politického a kulturního života slavnostní imatrikulace posluchačů bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální politika Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

 

Začátek imatrikulace je v 11 hodin.

Mgr.Jarmila Lavičková

 Vloženo 07.09.2009

» Zápis nových posluchačů

Zápis nových posluchačů

Dne 11.září 2009 se uskuteční zápis nových posluchačů Kurzu celoživotního vzdělání oboru Veřejná správa a regionální politika, který od roku 2007 pořádá na naší škole Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

V akademickém roce 2009/10 se ke studiu přihlásilo celkem 85 posluchačů. Po zápisu čekají na nové posluchače první přednášky.

Posluchači druhého ročníku mají zápis 12.září. Studium také zahájí první úspěšní absolventi kurzu CŽV, ti jsou již posluchači bakalářského studia FVP SLU.

Mgr.Jarmila Lavičková

 Vloženo 07.09.2009

» Malé podzimní setkání knihovníků v Chýnově

Malé podzimní setkání knihovníků  v Chýnově

V pátek 4. září se pětice studentů knihovnictví zúčastnila Malého podzimního setkání knihovníků v Městské knihovně v Chýnově, kde postupně prezentovali pro téměř čtyři desítky účastníků zkušenosti a zážitky načerpané během červnové exkurze do britských knihoven.

Profesionální knihovníky zaujali nejen informace o zajímavých programech na podporu čtenářství ve Velké Británii, ale velmi na ně zapůsobilo také nadšení studentů a jejich prezentační schopnosti. Studenti předali své poznatky z Británie starším kolegům, kteří je na oplátku seznámili s podobnými akcemi a knihovnami, které znají ze své praxe. Studentskou reportáž z akce najdete na projektových stránkách knihovníků zde, článek publikovaný v Jihočeském kurýru zde.

Mgr. Klára Smolíková a PhDr. D. NovotnáVloženo 06.09.2009 | ... číst celý článek

» Exkurze v britských knihovnách

Exkurze v britských knihovnách
Od neděle 21. 6. do soboty 27. 6. strávila skupina 24 studentů knihovnictví na cestách po britských knihovnách. Navštívili Britskou knihovnu, jednu z největších knihoven světa, ale i místní knihovnu v multikulturní čtvrti Peckham, kde knihovna plní důležitou komunitní funkci. Studenti si prohlédli Britské muzeum včetně proslulé čítárny a nahlédli do muzejní knihovny Paula Hamlyna. Jeden den pak patřil Centrální knihovně v Birminghamu a návštěvě organizace Opening the Book, která pomáhá knihovnám v komunikaci se čtenáři. Naše malá knihovnická výprava nejen nahlédla pod pokličku britského knihovnictví, ale také skvěle reprezentovala. Podrobnosti o jednotlivých bodech programu budou studenti uveřejňovat během prázdnin na projektovém webu www.knihovnici-tabor.cz.  Studentský článek o exkurzi otiskl na svých stránkách Táborský deník a další materiál uveřejnil Jihočeský kurýr. Obsáhlou reportáž najdete v srpnovém čísle knihovnického časopisu Ikaros.
Mgr. Klára Smolíková


Vloženo 29.06.2009 | ... číst celý článek

» Vernisáž výstavy a pasování nových čtenářů v Nové Včelnici

Vernisáž výstavy a pasování nových čtenářů v Nové Včelnici

S radostí jsme přijali nabídku paní Davidové z knihovny v Nové Včelnici, abychom na léto nainstalovali část obrázků knihožroutů do jejich knihovny. Ve čtvrtek 18. června čtveřice studentů knihovnictví slavnostně výstavu otevřela a představila přítomným prvňáčkům, kteří se ostatně soutěže "Jak vypadá knihožrout" účastnili, vítězné práce. S pomocí pana starosty a za asistence studentů pak proběhlo slavnostní pasování nových čtenářů. Pokleknout pod mečem musel i Ladislav Svatoš, náš student prvního ročníku, který se připravuje na praxi v této knihovně, a diplom a velkou pochvalu si odnesla studentka Jana Hluchá, která zde v letošním roce praxi vykonávala.

Mgr. Klára Smolíková

Více v knihovnické sekci .Vloženo 29.06.2009 | ... číst celý článek

» Pasování prvňáčků na čtenáře v soběslavské knihovně

Pasování prvňáčků na čtenáře v soběslavské knihovně

bylo pro studentky 3. ročníků oboru knihovnictví poslední akcí končícího školního roku. Děti z prvních tříd obou soběslavských škol (celkem úctyhodný počet 105) se postupně přenesly na královský dvůr, kde na ně čekaly tři úkoly. Po jejich splnění předvedly spolužákům, jak umí číst a s nadšením či trochu strachu podstoupily pasovací ceremoniál. Jako upomínku na slavnostní den si odnášely pasovací listinu a čtenářské průkazy. Akce proběhla v rámci projektu Studenti knihovnictví knihovnám a jejím cílem je  přivést  děti do knihoven.
Více v knihovnické sekci.

PhDr. D. NovotnáVloženo 18.06.2009 | ... číst celý článek

» Praktické zkoušky na Besedě

Praktické zkoušky na Besedě

Lahůdkami, specialitami i tradičními českými jídly se v úterý 9.6.2009  blýskli studenti třetího ročníku oboru kuchař-číšník. Před komisí se  žákům trémou trochu třásly ruce, ale nikdo se jim nemůže divit.Vždyť v porotě  nechyběly takové osobnosti jako starostka města Tábora Ing. Hana Randová, místostarostka Mgr. Zuzana Pečmanová, ředitel školy Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel oblastní hospodářské komory Zdeněk Švarc a další. Nakonec ale vše zvládli na výbornou a všichni zúčastnění nešetřili chválou nad jejich kuchařským uměním.

Ing. Ivana ProškováVloženo 18.06.2009

» Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Měsíc červen probíhá na naší škole ve znamení závěrečných zkoušek učňovských oborů ukončených výučním listem. Zkoušky byly zahájeny 1. 6. 2009 písemnou částí, další dva týdny jsou vyhrazeny pro  praktické zkoušky a na závěr vykonají učni ústní část závěrečné zkoušky. V letošním roce předstoupí před komisi celkem 60 žáků technicky zaměřených oborů a 90 žáků gastronomicky zaměřených oborů.

Ing. Ivana ProškováVloženo 05.06.2009

» Knihovničtí studenti odměnili vítězné knihožrouty

Knihovničtí studenti odměnili vítězné knihožrouty

David Ouvín (5) z jindřichohradecké 1. MŠ, foto Tereza Sekyrová

Ve středu 3. června proběhlo v táborské knihovně nejen pravidelné odpoledne plné her, ale také slavnostní vyhlášení soutěže Jak vypadá knihožrout? Téma vyhlásili studenti knihovnictví v půlce dubna a do měsíce se k jejich překvapení sešlo 686 prací z celých Jižních Čech! Vítězové obdrželi knižní ceny, které nám poskytla spřátelená nakladatelství, tentokrát zejména nakladatelství Baobab, a to z rukou Mgr. Aleny Otrubové, ředitelky Městské knihovny v Táboře.

Více se dočtete v knihovnické sekci .

Mgr. Klára Smolíková

 Vloženo 05.06.2009 | ... číst celý článek

» Obhajoby závěrečných prací CŽV

Obhajoby závěrečných prací CŽV

Dne 22. června 2009 se uskutečnily obhajoby závěrečných prací posluchačů druhého ročníku kurzu Celoživotního vzdělávání, který na naší škole zajišťuje Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Dvě komise pod vedením docentky Václavíkové a docentky Kolibové posuzovaly nejen závěrečné práce, ale především schopnost posluchačů svou práci vhodně prezentovat.

Všech 61 posluchačů uspělo a 30.6.2009 obdrží v obřadní síni Městského úřadu v Táboře osvědčení o absolvování kurzu CŽV. Od září se pak stanou studenty řádného bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální politika.

Mgr. Jarmila LavičkováVloženo 29.05.2009

» Maturita 2009

Maturita 2009

Dne 18.5. 2009 byly na naší škole zahájeny ústní maturitní zkoušky. V prvním maturitním týdnu skládají zkoušku dospělosti žáci 4 tříd – hotelnictví a turismus, knihovnické a informační systémy a služby, obchodně podnikatelská činnost a nástavbový obor společné stravování a potravinářský průmysl. V dalším týdnu budou maturovat žáci oborů obchodník, veřejnoprávní činnost a nástavbového oboru podnikání. Všem maturantům přejeme hodně úspěchů!

  

Ing. Ivana ProškováVloženo 19.05.2009

» Projekt ?Studenti knihovnictví knihovnám? schválen

Projekt ?Studenti knihovnictví knihovnám? schválen

Žádost o finanční podporu pro tříletý knihovnický projekt byla doporučena výběrovou komisí a schválena v plné výši usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje. Díky programu Vzdělání pro konkurenceschopnost tak můžeme realizovat plánované aktivity v plném rozsahu. Pro studenty je jistě největším lákadlem odborná exkurze po britských knihovnách . Jihočeská veřejnost spíše ocení besedy, články a webové stránky netradičním způsobem propagující knihy a čtenářství. Více se o projektových krocích dočtete zde .

Mgr. Klára SmolíkováVloženo 12.01.2009

» Přijetí u primátora Pavla Béma ? Cena Milana Chába

Přijetí u primátora Pavla Béma ? Cena Milana Chába

Motto: „Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost.“ /Milan Cháb/

Soutěž „Cena Milana Chába“ nese jméno význačného představitele snah o zrovnoprávnění  lidí s postižením. Na tuto cenu mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými činy přispěly k sociálnímu začleňování dítěte nebo dospělé osoby do běžného života.

Záštitu nad soutěží převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Protože na naší škole studuje několik žáků s různým druhem postižení, byl v letošním roce nominován na tuto cenu také ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Petrů. Zúčastnil se přijetí u primátora spolu s  osobní asistentkou žáka s Aspergerovým syndromem Alenou Špulákovou.

Ing. Ivana ProškováVloženo 05.12.2008

» Podpora studia učebního oboru řezník - uzenář

Podpora studia učebního oboru řezník - uzenář

Maso Planá, a.s.
Průmyslová  499
391 11 Planá nad Lužnicí

zahajuje  počátkem školního roku 2008/2009 podporu studia učebního oboruVloženo 15.01.2008 | ... číst celý článek
Design made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky