Dnes je 22.01.2019 a svátek má Slavomír Mapa webu | Administrace

» Palcát, 9. července 2008: Předprázdninový testík v Muzeu knihy

Palcát, 9. července 2008: Předprázdninový testík v Muzeu knihy

Nastal poslední týden školy a všichni netrpělivě odpočítavali zbývající dny do vysněného začát­ku letních prázdnin. Studenti kni­hovnictví v Táboře se však ještě ve středu 25. června vydali v parném počasí do Žďáru nad Sázavou.


Právě v prostorách zdejšího zám­ku Dr. R. Kinského se nachází svě­tově známé Muzeum knihy. Je zde umístěna stálá expozice Národního muzea charakterizující vývoj knihy, knihtisku a knižní kultury. Vše je v muzeu seřazeno chronologicky do osmi celků, doplněno podrobnými popiskami, poznámkami a samo­zřejmě obrazovým materiálem, a proto se nemusí ani úplný laik obá­vat vstoupit na půdu tohoto muzea. Paní učitelky, které na celou „akci“ dohlížely, si pro nás připravi­ly „překvapení.“ Studenti se po pří­jezdu do Žďáru rozdělili do malých skupinek a na každou z nich čekal několikastránkový „testík“. Zpočát­ku na nich nebylo vidět příliš vel­ké nadšení, ale známky už vlastně byly uzavřené, takže to nakonec šlo i s úsměvem. Všichni začali rychle přemýšlet a „dolovat“ ze své paměti poznatky z uplynulých ročníků. „To jsme přece brali!“, ozývalo se často v prostorách muzea. Motivace neby­la v podstatě žádná, ale každý si při­nejmenším mohl ověřit své znalos­ti, a kdo náhodou narazil na nějaký malý nedostatek, tak právě zde bylo to nejlepší místo na jeho doplnění. Avšak na Alexandrijskou knihovnu nebo na Johannese Gutenberga a jeho knihtisk si vzpomněl každý.Celá exkurze byla završena vý­stupem na Zelenou horu, kde se na­chází kostel sv. Jana Nepomuckého. A do Tábora každý přijel s pocitem, že je zase o něco chytřejší.

Jaroslava SUDOVÁ, studentka
2. ročníku knihovnictví v Táboře
[21.09.2008]


zpět na seznam
Design made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky