Dnes je 20.11.2018 a svátek má Nikola Mapa webu | Administrace

65-41-L/504
Společné stravování

ŠVP: Společné stravování

Délka a forma studia: 2 roky, denní studium
Obor je určen pro: pro absolventy tříletých učebních oborů, hochy, dívky a další uchazeče
Základní podmínky přijetí:

  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru
  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné

Stručný popis oboru:
Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje již získané v průběhu předchozího vzdělávání. Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností oboru gastronomie. V těchto učebních dokumentech využívá učitel dovedností, které žák získal v předchozím studiu.

Uplatnění absolventa:
Absolventi studijního oboru se uplatní ve všech typech provozů především ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, dále ve středním managementu, nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích služeb a dalších služeb.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:
Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.
Design made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky