Dnes je 20.11.2018 a svátek má Nikola Mapa webu | Administrace

65-41-L/01
Gastronomie

ŠVP: Kuchař

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Obor je určen pro: zejména pro absolventy ZŠ, hochy, dívky a další uchazeče
Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné

Stručný popis oboru:
Absolvent je připraven pro výkon technologických činností v odvětvích společného stravování, např. v restauracích a kavárnách, v hotelovém provozu a v dalších zařízeních, které tyto služby poskytují a současně má základní předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Uplatnění absolventa:
Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař-kuchařka a podle osobních předpokladů i ve vyšších provozních funkcích. Úspěšní absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na oborově odpovídající vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Profil absolventa:
Studijní obor je koncipován jako samotný obor pro úsek přípravy pokrmů se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Absolvent ovládá základní přepisy spojené s vykonávanou funkcí, dokáže samostatně rozhodovat a efektivně řídit svoji činnost. Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména jako kuchař-kuchařka, případně i ve vyšších provozních funkcích.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:
Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Design made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky