Dnes je 20.11.2018 a svátek má Nikola Mapa webu | Administrace

66-41-L/01
Obchodník

ŠVP: Obchodník

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Obor je určen pro: zejména pro absolventy ZŠ, hochy, dívky a další uchazeče
Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné

Stručný popis oboru:
Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování se organizuje formou odborného výcviku a odborné praxe. Způsob přípravy je odvozen od odborných praktických činností v obchodním provozu, popř. okruhu technickohospodářských funkcí provozního charakteru. Ve srovnání s tradičními studijními obory SOŠ je odborné vzdělávání zaměřeno na vědomosti a dovednosti potřebné k samostatnému vykonávání obchodně provozních, marketingových a organizačních pracovních činností.

Uplatnění absolventa:
Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační, provozní a obchodně provozní funkce obchodního charakteru včetně samostatného řízení a organizování činností v útvaru maloobchodního, velkoobchodního, státního, družstevního obchodního podniku nebo analogické činnosti v soukromém podniku.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o následné studium vedoucí k dosažení vyššího odborného vzdělání
Design made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky